26
Fri, Feb
0 New Articles

Energy Save Insulators

Energy Save Insulators
Typography

ฉนวนกันความร้อนสำหรับประหยัดพลังงาน (Energy Save Insulators) เป็นงานฉนวนคุณภาพสูง มีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า ที่เกิดจากความร้อนสูญเสียที่ออกมาภายนอก Screw Barrel ทำให้ปรสิธิภาพการทำงานของ Band Heater ต่ำกว่า 50% ซึ่งหลังปรับปรุงโดยการหุ้มฉวนแล้วจะทำให้ประสิทธิภาพสูงขึ้นและสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้มากถึง 50%

 ตัวอย่างเช่น

  • ฉนวนสำหรับ Screw Barrel ของเครื่องฉีดพลาสติก (Injection Insulator) 
  • เครื่องเปล่า (Blow Mold)
  • เครื่องหลอมเม็ดพลาสติก (Plastics extrusion)

 

 

 

จากตัวอย่างงานดังภาพด้านบน จะเห็นว่าฉนวนจะประกอบด้วยวัสดุคุณภาพสูงถึง 4 Layer หากผู้ผลิตออกแบบไม่เหมาะสมกับประเภทของงานหรือตัดเย็บไม่ถูกอาจทำให้ไม่เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้ใช้งาน ดังนั้นในการเลือกซื้้อและตรวจสอบ Spec.ของฉนวนจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง